Urologija

Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije. (Više..)


Ultrazvuk abdomena ima primenu u dijagnostici oboljenja bubrega, mokraćnih puteva i bešike, prostate kod muškaraca. (Više..)