Reumatologija


Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije. (Više..)


Pregled pomoću ultrazvuka omogućava vizuelizaciju strukture i sadržaja velikih i malih zglobova. Preporučuje se kada se jave bolovi u zglobovima, otoci ili deformacije. Ultrazvučni pregled zglobova je vazan za dijagnozu bolesti, predlog terapije kao i praćenje stanja.


Punkcija zgloba je terapijska i dijagnostička invazivna metoda ubodom igle u predeo zgloba (najčešće kolena), pri čemu se izvlači tečnost iz zgloba.(Više..)


Intraartikularne injekcije (injekcije u zglob) služe za kontrolu bolova u zglobovima nastalih usled akutnih ili hroničnih zapaljenskih procesa (burzitis, tendinitis i sl), bolesti discusa, hroničnih degenerativnih procesa (osteoartritis).Najčešće se u zglob ubrizgavaju kortikosteroidi koji smanjuju zapaljenje i bol („blokade“). Pored toga, u zglob se mogu ubrizgavati hijaluron i plazma obogaćena trombocitima, koji dovode do smanjenja bola i do regeneracije (obnavljanja) zglobne hrskavice.