Pulmologija


Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.(Više..)


Spirometrija je neinvazivna dijagnostička procedura koja se koristi za dijagnozu bolesti disajnih puteva i pluća.(Više..)


Bronhodilatatorni test je spirometrijsko ispitivanje pre i posle primene bronhodilatatora (Beroduala), leka koji širi disajne puteve.(Više..)


Inhalacija je metoda lečenja uz pomoć aparata- inhalatora (nebulizatora).(Više..)


Polisomnografija je metoda kojom se ispituju poremećaji disanja u snu, odnosno opstruktivna sleep apneja (OSA). Metoda je bezbolna i jednostavna.(Više..)