Endokrinologija


Podrazumeva specijalistički pregled za osobe sa novonastalim ili dugotrajnim tegobama bez dijagnoze, hroničnim bolesnicima radi kontrole i produženja ili korekcije terapije.(Više..)


Pregled pomoću ultrazvuka omogućava vizuelizaciju strukture štitne Metoda je jednostavna i brza i daje važne podatke za dijagnozu i terapiju bolesti štitne žljezde.


Analiza hormonskog statusa podrazumeva kvantitativno i kvalitativno određivanje pojedinih hormona u krvi i urinu. (Više..)


Određivanje glikemije pomoću aparata glukometra je brz i jednostavan način kontrole šećera u krvi. Rezultat se odmah dobija što je značajno za procenu stanja dijabetesa, kontrolu i revidiranje terapije.