INTERNISTIČKA-KARDIOLOŠKA ORDINACIJA

Medisin je specijalistička internističko-kardiološka ordinacija visokog nivoa stručnih i naučnih kompetencija u dijagnostici i lečenju kompleksnih oboljenja u oblasti Interne medicine.

Reprezentativnu vrednost ordinacije Medisin čini tim istaknutih stručnjaka, vodećih eksperata u svojim oblastima medju kojima i eminentni Univerzitetski profesori, posvećeni primeni savremenih kliničih saznanja u dijagnostici, farmakoterapiji, interventnom lečenju kardioloških i drugih internističkih bolesti.

Od dijagnostike do uspešnog lečenja! Postoji razlika - imate razlog da nam verujete!

Specijalističke usluge

Kardiologija

✓ Kardiološki pregled sa EKG-om
✓ Ehokardiografija - ultrazvuk srca
✓ Test fizičkim opterećenjem
    (Ergo-test)
✓ Stres ehokardiografski test
    (Stres-eho)
✓ Farmakološki test opterećenja
✓ CFR - Procena koronarne rezerve
✓ Holter EKG (24h; 48h)
✓ Holter krvnog pritiska (24h)
✓ Konsultacija kardiovaskularnog
    hirurga

Reumatologija

✓ Pregled reumatologa
✓ Ultrazvuk - pregled velikih i malih
    zglobova
✓ Dijagnostička i terapijska punkcija
    zgloba
✓ Intraartikularno davanje inekcija
    pod kontrolom ultrazvuka

Pulmologija

✓ Pregled pulmologa
✓ Spirometrija
✓ Bronhodilatatorni test
✓ Inhalacija
✓ Polisomnografija (Sleep-apnea)Radiologija

✓ Ultrazvuk abdomena
✓ Ultrazvuk mekih tkiva
✓ Ultrazvuk - Doppler krvnih sudova
    (nogu, ruku, vrata)
✓ Evaluacija koronarografije i CT
    snimaka

Endokrinologija

✓ Pregled endokrinologa
✓ Pregled štitne žljezde ultrazvukom
✓ Analiza hormonskog statusa
✓ Brzo određivanje glikemije
    (iz prsta)Pregledi i konsultacije

✓ Urologa
✓ Hematologa
✓ Gastroenterologa
✓ Infektologa
✓ Psihijatra
✓ Neurologa
✓ Nefrologa
✓ Kućne posete
✓ Laboratorijske analizeUpoznajte naš tim

Kardiologija

Jovan Peruničić
PROF. DR SCI. MED.

JOVAN PERUNIČIĆ

PROF. DR SCI. MED.

BRANKO BELESLIN

AKD. PROF. DR SCI. MED.

MIODRAG OSTOJIĆ

PROF. DR SCI. MED.

PREDRAG MITROVIĆ

PROF. DR SCI. MED.

SINIŠA STOJKOVIĆ

PROF. DR SCI. MED.

NEBOJŠA RADOVANOVIĆ

PROF. DR SCI. MED.

VLADAN VUKČEVIĆ

PRIM. DR SCI. MED.

SONJA RALEVIĆ

DOC. DR SCI. MED.

VOJISLAV GIGA

ASS. DR SCI. MED.

MILORAD TEŠIĆ

Roger Garfield
DOC. DR SCI. MED.

RATKO LASICA

DR SCI. MED.

LJUPČO MANGOVSKI

ASS. DR SCI. MED.

ALEKSANDAR KOCIJANČIĆ

ASS. DR SCI. MED.

ZLATKO MEHMEDBEGOVIĆ

ASS. DR SCI. MED.

SRĐAN ALEKSANDRIĆ

ASS. MR SCI. MED.

OLGA PETROVIĆ


 
Kardiohirurške
konsultacije

PROF. DR SCI. MED.

SVETOZAR PUTNIK

Opšta
interna medicina

DR SCI. MED.

MILKA BOGDANOVIĆ

Endokrinologija

PROF. DR SCI. MED.

BILJANA NEDELJKOVIĆ-BELESLIN

DR SCI. MED.

DRAGANA POPOVIĆ
 

Pulmologija

DOC. DR SCI. MED.

MIODRAG VUKČEVIĆ

Interventna
radiologija

ASS. DR SCI. MED.

VLADIMIR CVETIĆ

Radiologija

DR SCI. MED.

ALEKSANDAR FILIPOVIĆ

DR MED.

NEBOJŠA KECMAN


Reumatologija

DOC. DR SCI. MED.

GORAN RADUNOVIĆ

DR SCI. MED.

SANJA MILUTINOVIĆ


Urologija

ASS. DR SCI. MED.

UROŠ BABIĆ

Infektivne bolesti

DOC. DR SCI. MED.

MILOŠ KORAĆHematologija

PROF. DR SCI. MED.

IVO ELEZOVIĆ

DR MED.

GORAN MILIVOJEVIĆ

ASS. DR SCI. MED.

MARIJANA VIRIJEVIĆ

Nefrologija

ASS. DR SCI. MED.

VOJIN BRKOVIĆ


Gastro-enterologija

PROF. DR SCI. MED.

GORAN JANKOVIĆ

DR SCI. MED.

VLADIMIR MILIVOJEVIĆ


Psihijatrija

DR MED.

MELINA BOJKOVIĆ

Medicinske sestre

VSS

NADA PAVLOVIĆ

VSS

RADMILA ANTONIJEVIĆ

VSS

TAMARA ALEKSIĆ